Tội Đồ Dân Tộc

Tướng Liễu Thăng bỏ mạng ở Quỷ Môn Quan cùng hàng vạn quân xâm lược
Tướng Mộc Thạnh nhà Minh mang nhục thất bại ở đất Nam
Tướng Vương Thông bại vong trên đất Việt trước một Lam Sơn quá hùng mạnh

3 Item(s)

Show per page
© Bản quyền 2021, VIET HISTORY