Author: Dũng Phan

Tác giả Dũng Phan : Cựu QTV của fanpage The X-file of History. Tác giả của các cuốn sách nổi tiếng tại Việt Nam như : Sử Việt 12 khúc tráng ca và Bóng đá 12 vì tinh tú.