Author: Lê Công Sơn

Tác giả Lê Công Sơn hiện đang là nhà báo cộng tác với Toà soạn Thanh Niên Online.