Author: Lê Tiên Long

Lê Tiên Long là một người làm trong lĩnh vực truyền thông tại Hà Nội. Anh thường cộng tác với các toà soạn báo Thanh Niên, Soha, Thời Đại với nhiều lĩnh vực khác nhau.