Author: Đoàn Nhật Quang

Đoàn Nhật Quang. Sáng lập viên của website Vietsugiaithoai.com. Người đam mê Văn hoá và Sử học. Xây dựng những triết lý sống và bài học kinh doanh từ Lịch Sử.