Author: Trần Hưng

Tác giả Trần Hưng hiện đang là biên tập viên tại Tòa soạn Tri Thức Trẻ. Chuyên trang ttvn.vn.