Author: Võ Phúc

Tác giả Võ Phúc. Thành viên có nhiều đóng góp tích cực cho cộng đồng VIỆT SỬ GIAI THOẠI GROUP. Các bài viết của tác giả do BBT VSGT biên tập lại từ bài đăng Group.