1954 - 1959: THỜI KỲ TẠM THỜI ỔN ĐỊNH CỦA CHÍNH QUYỀN NGÔ ĐÌNH DIỆM

1954 - 1959: THỜI KỲ TẠM THỜI ỔN ĐỊNH CỦA CHÍNH QUYỀN NGÔ ĐÌNH DIỆM
DocumentObject.png

Xin quyền tác giả

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Enim integer varius faucibus tellus.

Gửi yêu cầu

1954 - 1959: THỜI KỲ TẠM THỜI ỔN ĐỊNH CỦA CHÍNH QUYỀN NGÔ ĐÌNH DIỆM

Trong suốt thời kỳ tồn tại của nền Đệ nhất Cộng hoà (23/10/1955 - 1/11/1963), hầu như trong mối quan hệ giữa người đứng đầu là Tổng thống Ngô Đình Diệm với những tướng lĩnh, quan chức trong Chính phủ luôn căng thẳng vì chính sách cai trị kiểu độc tài và gia đình trị của Diệm không được ủng hộ, nó đã dẫn đến việc liên tục xảy ra những cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống nổ ra trong năm 1960 và năm 1963 khiến cho chính quyền này mất ổn định.

Tuy nhiên, khi nghiên cứu về sự tồn tại của chính quyền này, ta sẽ thấy thời kỳ 1954 - 1959 là thời kỳ tạm thời ổn định của nó. Trong bài viết này, tôi tập trung phân tích những nguyên nhân khẳng định rằng thời kỳ 1954 - 1959 là thời kỳ tạm thời ổn định của chính quyền Ngô Đình Diệm.
 
Sở dĩ, chính quyền Ngô Đình Diệm có được thời kỳ tạm thời ổn định trong những năm 1954 - 1959 bởi những lý do cơ bản sau:
 
Một là, chính quyền Ngô Đình Diệm chưa phải đương đầu trực tiếp những cuộc chiến với quân đội Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vì sau Hiệp định Genève (1954), phía Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đang trong thời gian thực thi những nội dung của Hiệp định, trong khi đó Trung ương Đảng đề ra cho cách mạng miền Nam nhiệm vụ chuyển cuộc đấu tranh vũ trang chống Pháp sang đấu tranh chính trị chống Mỹ - Diệm.
 
Các phong trào đòi hòa bình, đòi chính quyền Ngô Đình Diệm thi hành nghiêm chỉnh Hiệp định Genève phát triển nhanh chóng ra các đô thị và nhiều vùng nông thôn. Đặc biệt là các phong trào đều mang hình thức đấu tranh chính trị, hòa bình. Cụ thể là:
 
Trong tháng 8 và 9/1954, các địa phương miền Nam bắt đầu có những cuộc mít tinh và hội thảo mừng hòa bình, hoan nghênh đình chiến, đón chào Hiệp định Genève… “Phong trào hòa bình” ở Sài Gòn được thành lập và nhanh chóng phát triển ra các đô thị cùng miền thôn quê…
 
Trong những năm 1954 - 1956, liên tục diễn ra những cuộc mít tinh, biểu tình công khai hợp pháp, đòi thi hành Hiệp định hòa bình, đòi hiệp thương tổng tuyển cử, đòi nối lại quan hệ bình thường giữa hai miền Nam - Bắc…
 
Với tình hình trên ở miền Nam đã tạo điều kiện tương đối thuận lợi cho chính quyền Ngô Đình Diệm tập trung giải quyết các vấn đề về kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa của một chính quyền vừa mới ra đời.
 
Hai là, các lực lượng thân Pháp và các lực lượng vũ trang giáo phái có tư tưởng chống đối đều bị tiêu diệt hoàn toàn bởi xuất phát từ việc Mỹ muốn thay chân Pháp từ trước nhưng chưa có điều kiện, đặc biết là sau Hiệp định Genève, Mỹ đã tìm mọi cách để gạt ảnh hưởng của Pháp ra khỏi miền nhằm thực hiện âm mưu biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới.
 
Để thực hiện âm mưu đó, việc đầu tiên Mỹ làm là đưa Ngô Đình Diệm về miền Nam và ép Pháp để Ngô Đình Diệm chấp chính mặc cho việc Bảo Đại không đồng ý.
 
Nhận thấy thế lực của thực dân Pháp sau khi tập kết lực lượng vào Nam còn khá mạnh, vị thế của Ngô Đình Diệm khi mới về nước còn khá bấp bênh, dễ dàng bị các lực lượng thân Pháp lật đổ, lực lượng vũ trang của giáo phái Cao Đài, Hòa Hảo và Bình Xuyên thì đã có khoảng 30.000 quân được xem là đối tượng gây nguy hiểm nhất đối Ngô Đình Diệm.
 
Trước tình hình đó, Mỹ đã thẳng tay can thiệp với việc ra thông báo quyết định viện trợ trực tiếp cho Ngô Đình Diệm. Đến ngày 23/10/1955, sau khi gửi công hàm cho Hà Nội chính thức từ chối hiệp thương tổng tuyển cử (7/10/1955) với lý do không ký vào Hiệp định Genève, Ngô Đình Diệm đã tổ chức “trưng cầu dân ý” để phế truất Bảo Đại.
 
Đến giữa năm 1956, sau cuộc trưng cầu dân ý, Ngô Đình Diệm thành lập một chính quyền ở miền Nam Việt Nam với tên gọi là "Việt Nam Cộng hòa" và thẳng thừng từ chối hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất nước nhà như hiệp định Genève đã quy đinh.
 
Với sự bảo trợ về kinh tế và quân sự của Mỹ, Ngô Đình Diệm đã thẳng tay đàn áp, tiêu diệt các lực lượng thân Pháp như Đảng Đại Việt, Quốc Dân Đảng, nhóm Caravelle,… và các lực lượng vũ trang giáo phái như Bình Xuyên, Hòa Hảo và Cao Đài. Cụ thể như sau:
 
Tháng 4 và 5/1955, lực lượng của Diệm tấn công Bình Xuyên ở Sài Gòn. Cuộc chiến hai bên diễn ra ở quy mô gần như một cuộc chiến tranh. Bình Xuyên thất thủ và lực lượng còn lại tản về vùng bưng biền. Nhưng Diệm cho quân truy sát.
 
Ngày 21/9/1955, Diệm mở cuộc hành quân Hoàng Diệu để tiêu diệt tàn quân Bình Xuyên tại rừng Sác.
 
Ngày 24/10/1955, Diệm thanh toán xong lực lượng Bình Xuyên.
 
Sau khi gạt Bình Xuyên khỏi Sài Gòn, Diệm mở chiến dịch Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Huệ tiến công lực lượng Hòa Hảo. Đến tháng 4/1956, lực lượng Hòa Hảo căn bản tan rã.
 
Tháng 10/1955, Diệm tiến công lực lượng Cao Đài và đến tháng 6/1956, lực lượng vũ trang Cao Đài bị tiêu diệt.
 
Như vậy, qua việc phối hợp tiêu diệt các lực lượng chống đối, ta có thể thấy rằng liên minh giữa Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm trong thời kỳ 1954 - 1959 rất khăng khít và chưa có dấu hiệu của sự rạn nứt.
 
Ba là, địa giới hành chính ở một số địa phương bị chia nhỏ thành nhiều tỉnh tạo điều kiện chính quyền Ngô Đình Diệm dễ dàng khống chế các địa phương, các chiến khu, căn cứ địa, nơi từng có phong trào kháng chiến rất cao trong thời kháng chiến chống thực dân Pháp nhằm xóa bỏ hết khu vực hành chính có ảnh hưởng to lớn của cách mạng, tạo thuận lợi cho việc quản lý hành chính ở các cấp của chính quyền này. Cụ thể như sau:
 
Giữa năm 1956, chính quyền Ngô Đình Diệm thành lập tỉnh Phước Long (gồm bốn quận: Phước Bình, Đức Long, Đôn Luân, Bù Đốp) và Bình Long (gồm ba quận: Hớn Quản, An Lộc, Lộc Ninh). Hai tỉnh này nằm chắn giữu chiến khu D và chiến khu Dương Minh Châu.
 
Tỉnh Thủ Dầu Một, Biên Hòa, Bà Rịa được chia thành nhiều tỉnh nhỏ. Tỉnh Phước Thành (vùng chiến khu D cũ trong kháng chiến chống thực dân Pháp). Quảng Đức, Long Khánh, Phước Trung, Bình Tuy, Kiến Tường, Kiến Phong, Hậu Nghĩa.
 
Bốn là, chính quyền Ngô Đình Diệm đã thi hành nhiều chính sách kinh tế mới để ổn định đời sống nhân dân.
 
Vào tháng 1/1955, Tổng thống Ngô Đình Diệm tuyên bố thực hiện chính sách “cải cách điền địa” với những mục tiêu “chia lại ruộng đất cho dân”, “hữu sản hóa vô sản”, “đả thực, bài phong”,…
 
Đồng thời, dựa vào các đạo dụ cũ của Bảo Đại đã ban hành từ năm 1953, Ngô Đình Diệm cho bổ sung thành những đạo dụ mới như Dụ số 2 (ra ngày 8/1/1955), Dụ số 7 (ra ngày 3/2/1955) và Dụ số 57 (ra ngày 22/10/1955).
 
Nhìn chung, các đạo dụ này được ban hành với mục đích là lấy lại ruộng đất của nông dân được chia từ thời kháng chiến chống Pháp, khôi phục quyền chiếm hữu của giai cấp địa chủ, biến nông dân đã có ruộng thành tá điền như cũ, đồng thời xóa bỏ ảnh hưởng của cách mạng trong nhân dân.
 
Tháng 4/1957, chính quyền cho xây dựng hệ thống “Khu dinh điền” ở dọc khu vực giới tuyến và biên giới Việt Nam - Campuchia nhằm biến đây là “biện pháp xẻ đường đưa dân vào chiến khu, mật khu Việt Cộng, dùng dân để đẩy Cổng sản ra khỏi vùng đó.”
 
Tháng 7/1959, chính quyền Diệm triển khai chương trình lập “Khu trù mật” ở nông thôn đồng bằng nhằm quy tụ, kiểm soát dân và cô lập các lực lượng cách mạng. Việc xây dựng các “Khu dinh điền”, “Khu trù mật”, “Trại người Thượng” của chính quyền Ngô Đình Diệm đã cô lập các lực lượng cách mạng với nhân dân đã tạo điều kiện ổn định cho tình hình ở miền Nam trong thời gian ngắn trước khi có chiến sự giữa hai bên là quân đội Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với quân đội Việt Nam Cộng hòa sau đó.
 
Như vậy, với những nguyên nhân được trình bày ở trên đã phần nào giải thích cho câu hỏi “Tại sao nói thời kỳ 1954 - 1959 là thời kỳ tạm thời ổn định của chính quyền Ngô Đình Diệm?”.
 
TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Hà Minh Hồng (2005), Lịch sử Việt Nam cận hiện đại (1858 - 1975), Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh;

2. Phan Huy Lê (Chủ biên - 2005), Lịch sử Việt Nam tập IV (1945 - 2000), Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội;

3. Trần Bá Đệ (2001), Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến nay, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội;

4. Võ Văn Sen (Chủ biên - 2011) - Hà Minh Hồng, Lịch sử Việt Nam (1954 – 1975), Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hình ảnh minh hoạ: Tổng thống Mỹ Eisenhower đón tiếp Tổng thống Ngô Đình Diệm tại Sân bay quốc tế Washington Dulles (8/5/1957)
Donate Box
Donate

Donate cho tác giả

Gửi bình luận
Xem tất cả 0 bình luận

Tất cả bình luận

    © Bản quyền 2021, VIET HISTORY