Bạn biết gì về Quy Nghĩa quân?

Bạn biết gì về Quy Nghĩa quân?
DocumentObject.png

Xin quyền tác giả

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Enim integer varius faucibus tellus.

Gửi yêu cầu

Bạn biết gì về Quy Nghĩa quân?

Quy Nghĩa quân (歸義軍) là một chính quyền địa phương tồn tại từ cuối thời nhà Đường, qua thời Ngũ Đại Thập Quốc đến đầu thời nhà Tống trong lịch sử Trung Quốc.

​Chính quyền này do nhà họ Trương cai quản cho đến đầu thế kỷ X, nhà họ Tào tiếp nối cai quản cho đến thế kỷ XI.

Quy Nghĩa quân cai quản vùng Hà Tây, trung tâm là Đôn Hoàng, trị sở của Quy Nghĩa quân đặt tại Sa châu (沙州) - nay thuộc Đôn Hoàng.

Ảnh minh hoạ là tranh vẽ chân dung các đời Quy Nghĩa quân họ Tào
.​

Donate Box
Donate

Donate cho tác giả

Gửi bình luận
Xem tất cả 0 bình luận

Tất cả bình luận

    © Bản quyền 2021, VIET HISTORY