Bạn ấn tượng với những mưu sĩ nào trong lịch sử Việt Nam?

Bạn ấn tượng với những mưu sĩ nào trong lịch sử Việt Nam?
DocumentObject.png

Xin quyền tác giả

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Enim integer varius faucibus tellus.

Gửi yêu cầu

Bạn ấn tượng với những mưu sĩ nào trong lịch sử Việt Nam?

Vị chủ soái nào cũng cần có mưu sĩ thân cận, mình liệt kê ra một số:

 • Lý Bí - Tinh Thiều.
 • Đinh Tiên Hoàng - Khuông Việt
 • Lý Công Uẩn - Sư Vạn Hạnh
 • Trần Quốc Tuấn - Trương Hán Siêu.
 • Trần Quang Khải - Bạch Liêu.
 • Lê Lợi - Nguyễn Chích.
 • Mạc Đăng Dung - Nguyễn Bỉnh Khiêm.
 • Nguyễn Phúc Nguyên - Đào Duy Từ.
 • Nguyễn Phúc Tần - Nguyễn Hữu Dật.
 • Nguyễn Phúc Ánh - Đặng Đức Siêu.
 • Nguyễn Huệ - Trần Văn Kỷ.
Bạn có thể đưa ra thêm những cái tên mưu sĩ nổi bật và thành tích của họ được không?
Donate Box
Donate

Donate cho tác giả

Gửi bình luận
Xem tất cả 0 bình luận

Tất cả bình luận

  © Bản quyền 2021, VIET HISTORY