Bạn nghĩ gì về vua Lê Chiêu Thống trong sử liệu này?

Bạn nghĩ gì về vua Lê Chiêu Thống trong sử liệu này?
DocumentObject.png

Xin quyền tác giả

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Enim integer varius faucibus tellus.

Gửi yêu cầu

Bạn nghĩ gì về vua Lê Chiêu Thống trong sử liệu này?

Đây là phần viết về sự kiện vua Lê Chiêu Thống cầu viện nhà Thanh trong quyển "Lê mạt sự ký".

 
"Nhìn từ nhiều góc độ, chỉ trong một thập niên, các thế lực tranh bá đồ vương từ Nam Quan đến vịnh Xiêm La đã phát huy tất cả tiềm năng mong đạt được mục tiêu sau cùng. Những liên minh chồng chéo khiến việc phân tích, gỡ rối càng thêm phức tạp và phân định thù bạn, đúng sai, chính tà thật không đơn giản."
 
 
Các bạn suy nghĩ thế nào về vua Lê Chiêu Thống? Rất mong nhận được góp ý của những bạn đã từng đọc hết quyển này.
 
 
---
 
  • Khuyến cáo: Sách do DT Books & Nxb Khoa học xã hội phát hành, đã qua kiểm duyệt và được phép lưu hành trên lãnh thổ CHXHCN Việt Nam. Khi thảo luận, bạn vui lòng đưa ra dẫn chứng và cư xử văn minh.
Donate Box
Donate

Donate cho tác giả

Gửi bình luận
Xem tất cả 0 bình luận

Tất cả bình luận

    © Bản quyền 2021, VIET HISTORY