​BANG GIAO GIỮA NHÀ TRẦN VÀ NHÀ MINH BẮT ĐẦU TỪ BAO GIỜ?

​BANG GIAO GIỮA NHÀ TRẦN VÀ NHÀ MINH BẮT ĐẦU TỪ BAO GIỜ?
DocumentObject.png

Xin quyền tác giả

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Enim integer varius faucibus tellus.

Gửi yêu cầu

​BANG GIAO GIỮA NHÀ TRẦN VÀ NHÀ MINH BẮT ĐẦU TỪ BAO GIỜ?

Năm 1368, sau khi đánh bại nhà Nguyên, Chu Nguyên Chương lên ngôi Hoàng đế, đặt quốc hiệu và niên hiệu mới. Nhà Minh chính thức được thành lập. Trong khi đó, ở Đại Việt đang trong thời gian trị vì của vua Trần Dụ Tông với niên hiệu Đại Trị năm thứ 11.

​Nhân việc vương triều vừa thành lập, Hồng Vũ đế (chỉ vua Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương) đã sai Tri phủ Dịch Tế [Dân] sang thăm và ban chiếu dụ Đại Việt.

​Sự kiện này được Minh Thực lục cho biết xảy ra vào ngày 26 tháng Chạp năm Hồng Vũ thứ 1 (3/2/1369).

​Tuy nhiên, Đại Việt Sử ký Toàn thư (gọi tắt là Toàn thư) lại viết là vào mùa hạ, tháng tư, niên hiệu Đại Trị năm thứ 11 (1368).

​Bốn tháng sau khi sứ nhà Minh sang Đại Việt - tháng 8 niên hiệu Đại Trị năm thứ 11 (1368), vua Trần Dụ Tông sai Lễ bộ thị lang Đào Văn Đích sang Minh đáp lễ. Đây là ghi chép trong Toàn thư.

​Còn ghi chép trong Minh Thực lục lại có sự khác biệt về thời gian và người được cử sang nhà Minh đáp lễ, cụ thể như sau:

​"Ngày 20 tháng 6 năm Hồng Vũ thứ 2 (23/7/1369), ngày Nhâm Ngọ, Quốc vương An Nam Trần Nhật Khuê (chỉ vua Trần Dụ Tông) sai Thiếu trung Đại phu Đồng Thời Mẫn, bọn Chánh Đại phu Đoàn Đễ, Lê Thế An đến triều cống sản vật địa phương và xin phong tước".

​Mặc dù, hai bộ sử có sự khác biệt về thời gian cũng như người đi sứ nhưng chung quy lại đều đánh dấu mốc mở đầu của mối bang giao giữa Đại Việt và Đại Minh dưới thời Trần vào cuối thế kỷ XIV.

NGUỒN THAM KHẢO


​1- Bản in Nội các quan bản - Mộc bản khắc năm Chính Hoà thứ 18 (1697), Dịch và chú thích: Hoàng Văn Lâu, Hiệu đính: Giáo sư Hà Văn Tấn, Chỉnh lý và bổ sung: Phó Giáo sư Ngô Đức Thọ (2011), Đại Việt Sử ký Toàn thư tập II (Tái bản), Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội.

​2- Hồ Bạch Thảo dịch và chú thích, Phạm Hoàng Quân hiệu đính và bổ chú (2019), Minh Thực lục: Quan hệ Trung Quốc - Việt Nam thế kỷ XIV - XVII (tập I), Nhà xuất bản Hà Nôi, Hà Nội.​

Donate Box
Donate

Donate cho tác giả

Gửi bình luận
Xem tất cả 0 bình luận

Tất cả bình luận

    © Bản quyền 2021, VIET HISTORY