Đầu xuân nói chuyện "Trong nước thì xưng Đế, ở ngoài nhận phong Vương" của các triều vua Việt Nam
DocumentObject.png

Xin quyền tác giả

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Enim integer varius faucibus tellus.

Gửi yêu cầu

Đầu xuân nói chuyện "Trong nước thì xưng Đế, ở ngoài nhận phong Vương" của các triều vua Việt Nam

Để bàn về vấn đề trên, chúng ta cần trả lời câu hỏi: Ai là người đầu tiên "trong nước thì xưng đế, ở ngoài nhận phong vương" trong lịch sử Việt Nam? 
 
Để trả lời cho câu hỏi trên, chúng ta cần xét trên 2 tiêu chí: 
 
1. Một là, xưng đế, đặt quốc hiệu, niên hiệu, lập Hoàng hậu, Thái tử sau khi hoàn thành đại nghiệp thống nhất đất nước hoặc sau khi khai mở vương triều.
 
2. Hai là, trong bang giao với bên ngoài, ở đây là Trung Quốc, luôn thực hiện nghĩa vụ "sách phong" và "triều cống". 
 
"Sách phong" ở đây chỉ việc Hoàng đế Trung Hoa ban tước hiệu - chủ yếu là tước vương và ban đất đai để xác định địa vị ở trong nước - tính chính danh của 1 ông vua chư hầu hoặc phiên thuộc mới lên ngôi. 
 
Qua 2 tiêu chí ở trên, ta thấy rằng Đinh Tiên Hoàng là người có đủ tiêu chí đế kết luận: 
 
Đinh Tiên Hoàng là người đầu tiên " trong nước thì xưng đế, ở ngoài nhận phong vương" trong lịch sử Việt Nam.
 
Để chứng minh cho kết luận này của bản thân, tôi xin phép dẫn một số ghi chép trong Đại Việt Sử ký Toàn thư:
 
+ "Mậu Thìn, năm thứ 1 [968], (Tống Khai Bảo năm thứ 1). Vua lên ngôi, đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt, dời Kinh ấp về động Hoa Lư, bắt đầu dựng đô mới, đắp thành đào hào, xây cung điện, đặt triều nghi.
 
Bầy tôi dâng tôn hiệu là Đại Thắng Minh Hoàng Đế."
 
+ "Kỷ Tỵ, năm thứ 2 [969], (Tống Khai Bảo năm thứ 2). Tháng 5 nhuận, phong con trưởng là Liễn làm Nam Việt Vương".
 
+ "Canh Ngọ, Thái Bình năm thứ 1 [970], (Tống Khai Bảo năm thứ 3). Mùa xuân, tháng giêng, đặt niên hiệu.
 
(Sử cũ nói rằng nước Việt ta có niên hiệu bắt đầu từ đây"... Sai sứ sang nhà Tống giao hảo... Lập 5 hoàng hậu (một là Đan Gia, hai là Trinh Minh, ba là Kiểu Quốc, bốn là Cồ Quốc, năm là Ca Ông)." 
 
+ "Quý Dậu, [Thái Bình] năm thứ 4 [973], (Tống Khai Bảo năm thứ 6)... Nhà Tống sai sứ sang phong cho vua làm Giao Chỉ Quận Vương, Liễn làm Kiểm hiệu thái sư Tỉnh Hải quân tiết độ sứ An Nam đô hộ."
 
Ta cần biết thêm, trước Đinh Tiên Hoàng mặc dù đã có Trưng Trắc xưng vương [Trưng Nữ Vương], có Lý Bí xưng đế [Lý Nam Việt Đế] (sau khi lên ngôi ông đã đặt niên hiệu và quốc hiệu, có kinh đô đóng ở vùng cửa sông Tô Lịch) và rất gần với Đinh Tiên Hoàng, người làm nên chiến thắng Bạch Đằng năm 938 - Ngô Quyền cũng xưng vương [Ngô Vương] nhưng khi xét 2 tiêu chí trên, họ chỉ mới đáp ứng được tiêu chí thứ nhất mà tiêu chí thứ hai không hề xuất hiện. 
 
Ảnh minh hoạ là tượng vua Đinh Tiên Hoàng tại Đền thờ Đinh Tiên Hoàng ở xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.
Donate Box
Donate

Donate cho tác giả

Gửi bình luận
Xem tất cả 0 bình luận

Tất cả bình luận

    © Bản quyền 2021, VIET HISTORY