ĐIỀU GÌ ĐÃ KHIẾN NGHĨA HOÀNG PHÊ PHÁN "BỌN HỌC TRÒ MẶT TRẮNG"?

ĐIỀU GÌ ĐÃ KHIẾN NGHĨA HOÀNG PHÊ PHÁN "BỌN HỌC TRÒ MẶT TRẮNG"?
DocumentObject.png

Xin quyền tác giả

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Enim integer varius faucibus tellus.

Gửi yêu cầu

ĐIỀU GÌ ĐÃ KHIẾN NGHĨA HOÀNG PHÊ PHÁN "BỌN HỌC TRÒ MẶT TRẮNG"?

Mùa đông, ngày 15 tháng 11 năm Canh Tuất [1370], Cung Định vương Trần Phủ lên ngôi Hoàng đế, đặt niên hiệu mới là Thiệu Khánh, đại xá thiên hạ. Vua tự xưng là Nghĩa Hoàng. Và mọi công việc trong triều đình đều theo lệ cũ đời Khai Thái (1).

Đại Việt sử ký toàn thư có ghi chép lại việc Nghĩa Hoàng phê phán "bọn học trò mắt trắng", cụ thể như sau:
 
Vua từng nói: “Triều trước dựng nước, có luật pháp, chế độ riêng, không theo quy chế của nhà Tống, là vì Nam Bắc, nước nào làm chủ nước đó, không phải bắt chước nhau.
 
Khoảng năm Đại Trị (2), bọn học trò mặt trắng được dùng, không hiểu ý nghĩa sâu xa của việc lập pháp, đem phép cũ của tổ tông thay đổi theo tục phương Bắc cả, như về y phục, âm nhạc… thật không kể xiết”.
 
CHÚ THÍCH
 
(1) Khai Thái: Đây là niên hiệu được sử dụng dưới thời Ninh Hoàng (chỉ vua Trần Minh Tông - Trần Mạnh) từ ngày mồng một tháng giêng năm Giáp Tý (1324) đến ngày 15 tháng 2 năm Kỷ Tỵ (1329).
 
(2) Đại Trị: Đây là niên hiệu được sử dụng dưới thời Dụ Hoàng (chỉ vua Trần Dụ Tông - Trần Hạo) từ mồng một tháng giêng năm Mậu Tuất (1358) đến ngày 15 tháng 6 năm Kỷ Dậu (1369).
 
Hình minh hoạ: Tạo hình Trần Nghệ Tông - Trần Phủ (tức Nghĩa Hoàng) trong phim hoạt hình "Khát vọng non sông" - tập phim: Cung Định vương Trần Phủ diệt trừ Dương Nhật Lễ.
 
Donate Box
Donate

Donate cho tác giả

Gửi bình luận
Xem tất cả 0 bình luận

Tất cả bình luận

    © Bản quyền 2021, VIET HISTORY