[Ebook] Bình Ngô Đại Cáo - Nguyễn Trãi - ba phiên âm

[Ebook] Bình Ngô Đại Cáo - Nguyễn Trãi - ba phiên âm
DocumentObject.png

Xin quyền tác giả

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Enim integer varius faucibus tellus.

Gửi yêu cầu

[Ebook] Bình Ngô Đại Cáo - Nguyễn Trãi - ba phiên âm

Bản Ebook Bình Ngô Đại Cáo này do Team Việt Sử Giai Thoại sưu tầm trên Internet để phục vụ bạn đọc thuận lợi trong việc nghiên cứu Lịch Sử.

Nếu có điều kiện, vui lòng mua sách gốc để ủng hộ tác giả.

Xin chân thành cảm ơn bạn đọc gần xa. Bình Ngô Đại Cáo – Nguyễn Trãi

Tác giả : Nguyễn Trãi Kéo xuống dưới trang để tải bản PDF của cuốn sách này.

★★★ BÌNH-NGÔ-ĐẠI-CÁO-NGUYỄN-TRÃI

Bài Bình Ngô Đại Cáo do Lê Trãi (nguyên danh: Nguyễn Trãi), một khai quốc công thần của nhà Hậu Lê, soạn thảo vào năm Mậu Thân (1428).

Bản chữ Hán chép theo nguyên bản Phúc Khê in năm Mậu Thìn (1868). Ông theo phò Bình định Vương Lê Lợi từ khi nghĩa quân Lam Sơn còn ở thế yếu trước sự đàn áp của quân Minh. Ông đã vạch ra nhiều kế sách giúp nghĩa quân Lam Sơn thu phục lòng dân và giành ưu thế trên chiến trường.

Tương truyền, ông là người nghĩ ra kế sách viết dòng chữ “黎 利為君阮廌為臣. Lê Lợi vi quân, Nguyễn Trãi vi thần (Lê Lợi là vua, tôi thần là Nguyễn Trãi) trên lá cây, thả theo dòng nước, tạo ra như điềm trời, khẳng định về yếu tố “thiên mệnh” cho Lê Lợi, làm lòng người nhanh chóng hướng về nghĩa quân Lam Sơn.

Ý kiến của Nguyễn Quân như dao hai lưỡi, đã gây nên nỗi ganh tỵ, bất hoà trong đám quân thần với hậu quả khá trầm trọng. Sau khi lên ngôi, Lê Thái Tổ đã phong thưởng cho Nguyễn Trãi là bậc cao trọng nhứt bên văn quan, ông được ban quốc tính, tức được mang họ Lê của vua (賜姓黎 廌 tứ tính Lê Trãi ), tước Hầu (護國冠服侯 Hộ Quốc Quan Phục Hầu) chỉ kém tước Công một bậc.

Trên thực tế ông vừa là cố vấn, vừa là quân sư, nhà chính trị, tài kiêm văn võ rất thân với vua.

★★★ Dowload sách tại đây :  BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO – NGUYỄN TRÃI

Tải xuống [Ebook] Binh Thư Yếu Lược – Trần Hưng Đạo

Donate Box
Donate

Donate cho tác giả

© Bản quyền 2021, VIET HISTORY