HOÀ ƯỚC TAM ĐIỀN ĐỘ (1636)

HOÀ ƯỚC TAM ĐIỀN ĐỘ (1636)
DocumentObject.png

Xin quyền tác giả

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Enim integer varius faucibus tellus.

Gửi yêu cầu

HOÀ ƯỚC TAM ĐIỀN ĐỘ (1636)

​Hoà ước Tam Điền Độ năm 1636 là kết quả cuối cùng mà Joseon đã nhận từ hai cuộc chiến tranh với Mãn Châu vào các năm 1627 (sử gọi là Đinh Mùi Hồ loạn) và năm 1636 (sử gọi là Bính Tý Hồ loạn).

​Sau cuộc chiến lần hai năm 1636, Joseon đã thất bại hoàn toàn với việc vua Nhân Tổ (tức Triều Tiên Nhân Tổ, trị vì từ năm 1623 đến năm 1649) đã phải dập đầu và cúi lạy chín lần trước Hoàng đế nhà Thanh là Hoàng Thái Cực (trị vì từ năm 1626 đến năm 1643).

​Đồng thời, hai vương tử của vua Nhân Tổ là Thế tử Chiêu Hiến (tên thật là Lý Uông) và Phụng Lâm đại quân (tên thật là Lý Hạo, ông chính là vua Triều Tiên Hiếu Tông) bị đưa tới Thẩm Dương (dưới thời nhà Thanh, gọi đây là Thịnh Kinh) làm con tin.

​Với sự kiện này, Triều Tiên chính thức trở thành nước phiên thuộc của nhà Thanh vào năm 1636.

​Ảnh minh hoạ:

​Bên trái là tấm bia khắc sự kiện vua Triều Tiên Nhân Tổ dập đầu cúi lạy tới chín lần trước Hoàng Thái Cực. Bên phải là ngự chân của Hoàng Thái Cực
.​

Donate Box
Donate

Donate cho tác giả

Gửi bình luận
Xem tất cả 0 bình luận

Tất cả bình luận

    © Bản quyền 2021, VIET HISTORY