Lời nguyền địa lý của bán đảo Triều Tiên

Lời nguyền địa lý của bán đảo Triều Tiên
DocumentObject.png

Xin quyền tác giả

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Enim integer varius faucibus tellus.

Gửi yêu cầu

Lời nguyền địa lý của bán đảo Triều Tiên

Mỗi quốc gia có một lời nguyền địa lý ảnh hưởng tới mọi thứ từ kinh tế, đối nội đến đối ngoại. Triều Tiên mắc phải lời nguyền là kẹp giữa ba con quái vật: Trung Quốc, các dân tộc ở Mạc Bắc và đặc biệt là Nhật Bản.

Chưa có một quốc gia nào làm tình làm tội và gây ra nhiều đau khổ cho người dân bán đảo Triều Tiên như Nhật. Trong suốt lịch sử bang giao hai nước, Nhật Bản luôn muốn ăn thịt Triều Tiên và thực sự đã làm được điều này trong thế kỷ 20.
 
Khi cả thế giới bị thực dân phương Tây đô hộ, các oppa lại bị... Nhật đô hộ, buộc phải dựa vào ba cường quốc Thanh, Nga, Mỹ thay phiên nhau đấm Nhật thì mới thoát nạn (trong đó Nhật nó vả được 2 thằng).
 
Đây là bản đồ chiến tranh Nga - Nhật. Mặc dù phải 6 năm sau "Điều ước Sáp nhập" mới thành hiện thực, Nhật Bản đã xem Triều Tiên như lãnh thổ của mình. Cùng lúc đó, Đại Thanh cũng đưa Triều Tiên vào bản đồ đế quốc.
 
Nói chung là địa lý khổ vãi, muốn sống yên thân thì chỉ có nước làm kiếp chư hầu thôi. Ai làm ngoại giao cho Hàn thì phải cực kỳ lươn lẹo mới gánh được đất nước.
Donate Box
Donate

Donate cho tác giả

Gửi bình luận
Xem tất cả 0 bình luận

Tất cả bình luận

    © Bản quyền 2021, VIET HISTORY