Lý Thường Kiệt đã đánh bại một đội quân mạnh thế nào?

Lý Thường Kiệt đã đánh bại một đội quân mạnh thế nào?
DocumentObject.png

Xin quyền tác giả

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Enim integer varius faucibus tellus.

Gửi yêu cầu

Lý Thường Kiệt đã đánh bại một đội quân mạnh thế nào?

Kế hoạch thôn tính Đại Việt của nhà Tống là một sự kiện rất quy mô, nếu chiến thắng Trung Quốc sẽ lấy được số má với những thanh niên hung hãn xung quanh như Liêu, Kim, Hạ.

Trung Quốc vô cùng xem trọng chiến dịch đập chết Đại Việt nên ngoài chuyện chuẩn bị lực lượng đông khủng khiếp, còn sử dụng luôn cả quân Tây Sư. Lý Thường Kiệt sau khi hạ xong thành Ung Châu thì không tiếp tục đánh sâu vào Trung Quốc mà rút về nước sớm cũng để tránh đụng độ bọn này.
 
"Lúc quân ta diệt được Giao Chỉ, uy ta sẽ có. Rồi ra bá cáo cho Thiểm Tây biết, quân dân Thiểm Tây sẽ có thắng khí. Với khí thắng ấy, ta sẽ nuốt tươi nước Hạ. Mà nếu nuốt nước Hạ thì còn ai dám quấy nhiễu Trung Quốc nữa?"
 
Cuối cùng, đội quân nổi tiếng tinh nhuệ Tây Sư từng đánh nhau với quân Liêu và Hạ, nay hành quân mấy ngàn km từ biên giới phía Bắc xuống nước ta rồi nướng ở sông Như Nguyệt. Đến nỗi Đại Việt trở thành nỗi ám ảnh triền miên của nhà Tống. Có lúc hoàng đế phải than rằng:
 
“Trẫm trong lòng muốn dụng binh lắm, nhưng dụng binh là việc đại sự, phải cực kỳ cẩn trọng. Như lần Quách Quỳ đánh An Nam, đem cả quân Tây Sư, mà binh phu tử thương toàn không dưới hai mươi vạn. ... Nay nó vô tội mà mình đem mấy chục vạn người vào chỗ chết. Triều đình lại không đạt được gì.”
Donate Box
Donate

Donate cho tác giả

Gửi bình luận
Xem tất cả 0 bình luận

Tất cả bình luận

    © Bản quyền 2021, VIET HISTORY