Lý Thường Kiệt quyết đấu Nhạc Phi (kèo giả tưởng)

Lý Thường Kiệt quyết đấu Nhạc Phi (kèo giả tưởng)
DocumentObject.png

Xin quyền tác giả

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Enim integer varius faucibus tellus.

Gửi yêu cầu

Lý Thường Kiệt quyết đấu Nhạc Phi (kèo giả tưởng)

Kèo này giả tưởng bởi vì Lý Thường Kiệt cùng lứa với danh tướng Địch Thanh, khi Nhạc Phi lên 2 tuổi thì Lý đại gia đã mất rồi. Tuy nhiên bạn nghĩ ai sẽ thắng?

 
Địa điểm: Chiến trường Như Nguyệt, nước Đại Việt
 
Lực lượng:
  • Nhạc Phi thay thế Quách Quỳ cầm quân, bao gồm có trong tay quân Tây Sư chuyên đánh Liêu Hạ, máy bắn đá và các món ăn chơi khác. Thủy quân vẫn do Dương Tùng Tiên và Hòa Mâu chỉ huy đi theo đường vịnh Hạ Long để phối hợp với Nhạc Phi đưa quân Tống vượt sông Như Nguyệt.
  • Lý Thường Kiệt vẫn là tổng chỉ huy, được sự hỗ trợ của dân Đại Việt, các tướng có phò mã Thân Cảnh Phúc ở miền núi, Tông Đản, Lý Kế Nguyên cầm thủy quân, Hoằng Chân, Chiêu Văn... Hậu phương có Ỷ Lan, Lý Đạo Thành.
----
 
Profile Nhạc Phi:
 
"Bạt núi dễ, đánh quân Nhạc khó" - Cường quốc Kim mà nhà Tống phải gọi là nước chú, xưng là nước cháu, thua Nhạc Phi hơn 100 trận, không gỡ nổi trận nào. Trong truyện Kim Dung, bộ "Võ mục di thư" mà Quách Tĩnh và Hoàng Dung giấu trong Đồ Long Đao chính là kết tinh sự nghiệp hiển hách của Nhạc tướng quân.
 
Điểm yếu là không có uy với triều đình và bị đồng đội đâm lén sau lưng.
 
"Ngóng trời xa,
Uất hận kêu dài,
Hùng tâm khích liệt.
Ba mươi tuổi cát bụi công danh,
Tám nghìn dặm dầm sương dãi nguyệt.
Đói, vùng lên ăn thịt giặc Hồ,
Khát, cười chém Hung Nô uống huyết."
 
----
 
Profile Lý Thường Kiệt
 
Lúc được tin Lý Thường Kiệt bao vây Ung Châu, tể tướng Vương An Thạch khẳng định:
  • Thành Ung rất chắc, chúng quyết không phá nổi!
Vua Tống cho là đúng. Đến khi Ung Châu thất thủ, cả thành bị Lý Thường Kiệt đồ sát, vua muốn triệu hai ty trung thư và khu mật đến bàn việc. Vương An Thạch lo lắng lộ cả ra lời nói và sắc mặt, đến nỗi Vương Thiều phải bảo:
  • Ông ở đây còn lo sợ như thế, huống gì những người ở biên ải. Xin ông án trọng để trấn tĩnh vật tình.
Ông là tướng cầm quân giỏi nhất nhà Lý, một triều đại sở hữu thứ binh pháp mà Trung Quốc cũng muốn tham khảo. Bày trận đường đường, kéo cờ chính chính, mười vạn thẳng sâu vào đất khách, phá quân ba châu như chẻ trúc, lúc tới còn không ai dám địch, lúc rút quân còn không ai dám đuổi, dụng binh như thế, chẳng phải nước ta chưa từng có bao giờ.
 
Trái với Nhạc Phi, Lý Thường Kiệt rất quyền lực trong đối nội, không sợ bị đâm lén như Nhạc Phi. Sử Trung Quốc cũng phải thừa nhận:
 
"Nhật Tôn mất, con là Càn Đức lên, tự gọi là Minh Vương. Quyền về tay bầy tôi. Đại thần Thượng Cát (Thường Kiệt) CẦM ĐẦU."
 
Bia tháp Sùng Thiện Diên Linh nói về Lý Thường Kiệt:
 
“Dồn dập ruổi quân cự địch,
Ầm ầm sấm động ra uy.
Thành Ung Châu ức nghìn quân giặc, tan tành như trận gió cuốn mây.
Sông Như Nguyệt trăm vạn binh thù, vỡ lở như mặt trời đốt giá."
 
---
 
Mời các bạn thảo luận văn minh dựa trên kiến thức về thời đó: đối nội, đối ngoại, quân đội, hậu cần, vv
Donate Box
Donate

Donate cho tác giả

Gửi bình luận
Xem tất cả 0 bình luận

Tất cả bình luận

    © Bản quyền 2021, VIET HISTORY