Mối quan hệ giữa nhà Thanh với Triều Tiên là gì?

Mối quan hệ giữa nhà Thanh với Triều Tiên là gì?
DocumentObject.png

Xin quyền tác giả

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Enim integer varius faucibus tellus.

Gửi yêu cầu

Mối quan hệ giữa nhà Thanh với Triều Tiên là gì?

Bức "Đại Thanh Đế Quốc Đồ" vẽ năm Quang Tự thứ 31 (1905) thì thấy thằng Thanh nó đưa cả Triều Tiên vào trong đường biên giới luôn. Mình chưa rõ mối quan hệ của hai thằng này lắm, có theo kiểu nước chú nước cháu như Tống Kim không? Có thắm thiết như Triều Tiên với nhà Minh không?

Nếu mà đưa cả vào bản đồ thế này thì gọi chư hầu (vassal) không đúng, nó phải là sáp nhập (annexation) mất rồi.
 
P/s: Riêng ông An Nam thì cút cút, không cho vô chung biên giới đâu, tao còn vẽ cho thật đậm vào =)).
Donate Box
Donate

Donate cho tác giả

Gửi bình luận
Xem tất cả 0 bình luận

Tất cả bình luận

    © Bản quyền 2021, VIET HISTORY