Nếu là Hồ Quý Ly, bạn sẽ giải bài toán kinh tế như thế nào?

Nếu là Hồ Quý Ly, bạn sẽ giải bài toán kinh tế như thế nào?
DocumentObject.png

Xin quyền tác giả

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Enim integer varius faucibus tellus.

Gửi yêu cầu

Nếu là Hồ Quý Ly, bạn sẽ giải bài toán kinh tế như thế nào?

Tiền giấy của Hồ Quý Ly không phải là "một phát minh vượt thời đại" vì bản thân nhà Tống đã dùng trước đó rồi. Các tướng nhà Minh khi đánh nước Việt cũng được hoàng đế thưởng tiền giấy.

Tờ 10 quan tiền giấy nhà Minh có giá trị bằng một lạng bạc, trị giá khoảng 98 USD. Các chuyên gia cho biết, tiền giấy thời Minh có kích thước lớn hơn nhiều tiền giấy thời hiện đại, bằng một tờ giấy khổ A4. Tờ tiền được xác nhận bởi hoàng đế với 3 dấu đỏ cùng dòng chữ “Được ủy quyền bởi Hộ Bộ” và có giá trị tương đương tiền đồng.
 
Còn tiền của nhà Hồ thì hoàn toàn không đổi ngược lại tiền đồng được. Ưu điểm là rất dễ làm, mà bởi vì dễ làm quá nên cũng dễ bị làm giả, gây ra cảnh lạm phát khủng khiếp, tàn phá xã hội Đại Ngu.
 
"Giấy sao chỉ là miếng giấy vuông chừng 1 thước, chỉ đáng giá năm ba đồng tiền, mà đem đổi lấy những vật giá năm sáu trăm đồng của người ta, đã không hợp lý, lại làm cho người ta cất giữ, thì dễ rách nát. Kẻ làm giả mạo thì không thể bắt hết; như vậy không thể làm cho vật giá trung bình mà dân thông dụng được."
 
Nếu là bạn, bạn sẽ giải quyết bài toán kinh tế này thế nào? Khi đồng được thu gom để đúc vũ khí, cũng như kho tiền của nhà Trần chôn trong 2 núi Thiên Kiện và Khuẩn Mai đều bị vùi lấp?
 
"Sai thợ đá ở An Hoạch đào mở cửa hang núi Thiên Kiện và hang núi Khuẩn Mai để lấy tiền của chôn ở đó khi trước. Nhưng bấy giờ cả hai núi đều bị lở, cửa hang bị lấp kín, đào mãi không được, phải bỏ" - Đại Việt Sử Ký Toàn Thư.
 
Donate Box
Donate

Donate cho tác giả

Gửi bình luận
Xem tất cả 0 bình luận

Tất cả bình luận

    © Bản quyền 2021, VIET HISTORY