NIÊN HIỆU "KIẾN GIA" DƯỚI THỜI VUA LÝ HUỆ TÔNG (1211 - 1224)

NIÊN HIỆU "KIẾN GIA" DƯỚI THỜI VUA LÝ HUỆ TÔNG (1211 - 1224)
DocumentObject.png

Xin quyền tác giả

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Enim integer varius faucibus tellus.

Gửi yêu cầu

NIÊN HIỆU "KIẾN GIA" DƯỚI THỜI VUA LÝ HUỆ TÔNG (1211 - 1224)

Tác giả: Lê Thái Dũng

​Vua Lý Huệ Tông tên thật là Lý (Hạo) Sảm, ở ngôi trong 14 năm (1211 - 1224) khi mà vương triều nhà Lý đã suy yếu, ông không có đủ tài để khắc phục những điều đó.

​Đại Việt Sử kí Toàn thư bình rằng:

​“Đến đời Huệ Tông cái rường mối hư hỏng của thiên hạ đã quá lắm mà vua thì không phải người giỏi giang cứng cáp, bề tôi giúp nước thì nhu nhược hèn kém, muốn chữa mối hư hỏng lâu ngày thì làm thế nào được. Huống chi Huệ Tông lại bị chứng hiểm, chữa thuốc không được; lại không có con trai để nối nghiệp lớn. Thế là cái điềm nguy vong đã hiện ra rồi”.

​Trong thời gian làm vua, Lý Huệ Tông chỉ đặt một niên hiệu là Kiến Gia [建嘉], có nghĩa là xây dựng sự tốt lành.

​Hình minh hoạ vẽ Thượng hoàng Lý Huệ Tông và vua Lý Chiêu Hoàng - Nguồn: Lịch sử Việt Nam bằng tranh tập 21: Thành lập nhà Trần
.​

Donate Box
Donate

Donate cho tác giả

Gửi bình luận
Xem tất cả 0 bình luận

Tất cả bình luận

    © Bản quyền 2021, VIET HISTORY