Quy chế trang phục dưới triều vua Lê Thái Tông - năm 1437

Quy chế trang phục dưới triều vua Lê Thái Tông - năm 1437
DocumentObject.png

Xin quyền tác giả

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Enim integer varius faucibus tellus.

Gửi yêu cầu

Quy chế trang phục dưới triều vua Lê Thái Tông - năm 1437

Sau khi vua Lê Thái Tổ băng (tháng 8 năm Quý Sửu - 1433), tháng 9 cùng năm Thái tử Lê Nguyên Long lên ngôi khi mới 11 tuổi. Sang năm sau - 1434, vua đặt niên hiệu là Thiệu Bình.

Trong suốt thời gian trị vì của mình từ tháng 9 năm Quý Sửu (1433) đến tháng 8 năm Nhâm Tuất (1442), vua Lê Thái Tông đã có nhiều việc làm được sử sách ghi nhận, trong đó có việc nhà Minh chính thức công nhận Lê Thái Tông làm An Nam Quốc vương vào năm Đinh Tỵ (1437).
 
Bên cạnh chuyện trị nước đã được sử sách ghi chép rất nhiều, dưới thời gian trị vì của nhà vua đã định ra quy chế trang phục mới.
 
Dựa theo Đại Việt sử ký toàn thư, ta biết rằng:
 
Vào mùa hạ, tháng 5, năm Đinh Tỵ [1437], Lỗ bộ ty giám Lương Đăng dâng thư lên vua với đại ý:
 
+ Về lễ thì có lễ đại triều và lễ thường triều. Tế trời, cáo miếu, ngày thánh tiết, ngày chính đám, thì làm lễ đại triều, Hoàng đế mặc áo cổn, đội mũ miện, lên ngồi ngai báu, trăm quan đều mặc triều phục đội mũ chầu.
 
+ Còn những ngày mồng một, ngày rằm hằng tháng thì Hoàng đế mặc áo bào vàng, đội mũ xung thiên, ngồi ngai báu, trăm quan đều mặc công phục, đội mũ phốc đầu.
 
 
 
+ Lễ thường triều thì hoàng đế mặc áo bào vàng, đội mũ xung thiên, ngồi sập vàng, trăm quan mặc thường phục cổ tròn, đội mũ sa đen.
 
 
Toàn thư cho biết thêm:
 
"Thư ấy dâng lên, vua sai Lương Đăng định ra các quy chế. Đăng nhân đó dâng lên quy chế về mũ áo và nhạc khí.
 
Đại để, quy chế do Đăng và Trãi định ra phần nhiều không hợp nhau, những chỗ bàn về số lượng, trọng lượng các nhạc khí có nhiều điều trái nhau, mà trình bày cũng khác nhau, cho nên Trãi xin thôi việc đó.
 
Vua theo lời bàn của Đăng, rồi làm theo".
Donate Box
Donate

Donate cho tác giả

Gửi bình luận
Xem tất cả 0 bình luận

Tất cả bình luận