SỰ XUẤT HIỆN CỦA "CỔN MIỆN" TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM

SỰ XUẤT HIỆN CỦA "CỔN MIỆN" TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM
DocumentObject.png

Xin quyền tác giả

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Enim integer varius faucibus tellus.

Gửi yêu cầu

SỰ XUẤT HIỆN CỦA "CỔN MIỆN" TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM

Mùa thu, tháng 7, năm Canh Thìn [980], Thái hậu Dương thị "thấy mọi người vui lòng quy phục bèn sai lấy áo long cổn khoác lên người Lê Hoàn, mời lên ngôi Hoàng đế. Từ đó Hoàn lên ngôi Hoàng đế, đổi niên hiệu là Thiên Phúc năm đầu [980], giáng phong vua làm Vệ Vương" - trích Đại Việt sử ký toàn thư - Kỷ nhà Đinh.

Đây chính là ghi chép đầu tiên về áo long cổn (hay áo cổn) - một loại trang phục được sử dụng trong các dịp lễ lớn của Hoàng đế và Vương công, đại thần (được gọi là Lễ phục).
 
Ngoài áo cổn, lễ phục còn có mũ miện (hay mũ Bình thiên).
 
Theo ghi chép trong Đại Việt sử lược: Tháng 11, năm Ất Hợi (1215), Trần Tự Khánh gửi trả lại mũ Bình thiên.
 
Chi tiết hơn, trong cuốn An Nam chí lược - phần Chương phục của Lê Tắc đã liệt kê rất rõ về các loại trang phục của vua Trần đương thời: "Quốc chủ có mũ Bình thiên, mũ Quyển vân, mũ Phù dung, mặc áo Cổn, đeo đai Kim Long, cổ khoác phương tâm khúc lĩnh bằng là trắng thêu bó gấm đính vàng, trân châu, tay cầm ngọc khuê....".
 
Qua khảo sát các tài liệu nghiên cứu liên quan đến trang phục, tôi thấy rằng khái niệm "Cổn Miện" được sử dụng với mức độ dày đặc để chỉ 2 loại trang phục - "Áo cổn (hay áo long cổn)" và "Mũ miện (hay mũ Bình thiên)".
 
Chúng ta cần biết rằng, "Cổn Miện" có nguồn gốc từ Trung Quốc và quy chế được ghi chép rất cụ thể trong sách Chu Lễ.
 
 
Đặc biệt, loại trang phục này được các nước trong khu vực như Việt Nam (phần trình bày sự xuất hiện đã nêu ở trên), Nhật Bản, bán đảo Triều Tiên thời trung đại học tập.
 
 
Donate Box
Donate

Donate cho tác giả

Gửi bình luận
Xem tất cả 0 bình luận

Tất cả bình luận