Song lang nhà Trịnh

Song lang nhà Trịnh
DocumentObject.png

Xin quyền tác giả

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Enim integer varius faucibus tellus.

Gửi yêu cầu

Song lang nhà Trịnh

Lịch sử Việt Nam cực kỳ nhiều chất liệu. Ví dụ: một nhân vật thú vị là Đặng Tiến Thự.

"Bao giờ chợ Chúc hết người,
Sông Ninh hết nước, Đặng này hết quan"
 
Anh chàng "có tướng long hổ", "phong tư dĩnh ngộ", đại khái là đẹp trai, body chuẩn, văn võ song toàn. Đặng Tiến Thự cái gì cũng bá, đặc biệt là bắn cung trên lưng ngựa, và đã sáng tác bài ca xạ kỵ để dạy quân lính.
 
Đặng Tiến Thự lại là anh rể của chúa Trịnh Căn. Nguyên hồi trẻ badboy Trịnh Căn đi tù vì phạm lỗi, được bà chị ruột giấu đem về nhà nuôi. Ở đây Trịnh Căn và Đặng Tiến Thự gặp gỡ, hai người rất quý mến nhau. Tiến Thự dòng dõi nhà Trần, sau lại phò tá chúa Trịnh.
 
"Có thể coi đó là nghĩa quân thần và bằng hữu".
 
Nhà Nguyễn dù có thái độ thù địch với nhà Trịnh cũng phải nhận xét giai đoạn ông giữ Nghệ An:
 
"Tiến Thự ở trấn, chính sự chuyên giữ giản dị, thanh tịnh nên trong hạt được yên vui"
 
Trịnh Căn sau đó phải lên đường Nam tiến trong một thử thách khó nhất trong đời: giành lại Nghệ An từ tay hai siêu danh tướng bách chiến bách thắng Chiêu Vũ và Thuận Nghĩa, đẩy lùi họ về cửa biển Nhật Lệ trong lần duy nhất chúa Nguyễn nuôi mộng thôn tính Đàng Ngoài.
 
"Thái Bảo Phú Quận công Trịnh Căn giỏi mưu hùng đoán, trấn phục lòng người, cho nên ngăn chặn ác nghịch lúc manh nha, tiêu diệt giặc cướp khi hung dữ, khiến cho lòng người không lay, nước nhà yên tĩnh"
 
P/s: Đặng Tiến Thự là ông nội của Đô đốc Đặng Tiến Đông nhà Tây Sơn, theo vua Quang Trung đánh trận Đống Đa.
Donate Box
Donate

Donate cho tác giả

Gửi bình luận
Xem tất cả 0 bình luận

Tất cả bình luận

    © Bản quyền 2021, VIET HISTORY