Thời Trịnh - Nguyễn phân tranh, ai mới thật sự là người nắm quyền cai trị Đại Việt?

Thời Trịnh - Nguyễn phân tranh, ai mới thật sự là người nắm quyền cai trị Đại Việt?
DocumentObject.png

Xin quyền tác giả

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Enim integer varius faucibus tellus.

Gửi yêu cầu

Thời Trịnh - Nguyễn phân tranh, ai mới thật sự là người nắm quyền cai trị Đại Việt?

Thời Trịnh – Nguyễn phân tranh, ai mới thật sự là người nắm quyền cai trị Đại Việt ? Vua Lê và 2 vị chúa Trịnh, Nguyễn ai là người thực sự nắm quyền cai quản Đại Việt.

Hiện nay có rất khá bạn thắc mắc câu hỏi đại loại như: Vua và chúa ai to hơn? 2 vị chúa Trịnh Nguyễn có phục tùng vua Lê không?

Hay tại sao Nguyễn Hoàng là người sáng lập ra đàng trong và mở cõi phương Nam Nhưng nguyễn Hoàng lại không phải là người lập ra triều đại nhà Nguyễn. Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta hãy cùng đi sâu vào tìm hiểu:

1: VUA LÊ VÀ 2 VỊ CHÚA TRỊNH, NGUYỄN AI TO HƠN AI

Trước hết để hiểu được vua Lê to hơn hay nhị vị chúa to hơn thì ta phải hiểu vua là vua của một nước và chúa là vua của một vùng. Bằng chứng là dưới thời vua Lê nước ta không chỉ có 2 vị chúa Trịnh Nguyễn mà còn có một vị chúa nữa là chúa Bầu.

Chúa Bầu tên thật là Vũ Văn Uyên vốn là một võ sĩ quê ở làng Ba Động, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Vào thời vua Lê Chiều Tông đất nước loạn lạc, giặc giã nổi lên khắp nơi, Vũ Văn Uyên phạm phải tội giết người nên trốn đến trấn Đại Đồng, Tuyên Quang.

Bấy giờ tù trưởng ở Đại Đồng không được lòng dân, dân oán thán khiến tình hình rất lộn xộn. Là người giỏi võ nghệ, Vũ Văn Uyên giúp đỡ người dân chống cường hào, dần dần được nhiều người đi theo, Vũ Văn Uyên đánh bại và tiêu diệt tù trưởng, làm yên lòng dân, làm chủ cả một vùng rộng lớn gồm các tỉnh Lào Cai, Yên Bái và Tuyên Quang ngày nay.

Đến khi Mạc Đăng Dung làm phản lập ra nhà Mạc thì Nguyễn Kim qua Ai Lao (Lào ngày nay) mượn đất Sầm Châu chiêu mộ quân sỹ. Vũ Văn Uyên ủng hộ đưa quân đến giúp đỡ, thế nhưng quân nhà Mạc lúc này rất mạnh, Vũ Văn Uyên phải cho quân rút về Đại Đồng để củng cố lực lượng. Vua Mạc cho quân ngược sông Hồng tiến đánh Đại Đồng. Vũ Văn Uyên không giao chiến vội, cho quân Mạc vào sâu rồi mai phục tiêu diệt, giành được chiến thắng. Nhà Mạc thất bại phải đồng ý cho Vũ Căn Uyên cát cứ cả vùng đất này.

Thời kỳ Nam – Bắc triều, Nguyễn Kim xây dựng quân đội ngày càng mạnh, làm chủ vùng phía Nam, đem quân tiến đánh nhà Mạc. Vũ Văn Uyên cùng em mình là Vũ Văn Mật đưa quân phối hợp tiến vào Thăng Long đánh nhà Mạc.

Năm 1557 Vũ Văn Uyên qua đời mà không có cón nối dõi, em trai là Vũ Văn Mật lên thay, xưng là Gia Quốc Công. Vũ Văn Mật dời căn cứ từ thành Nghị Lang sang xây thành đắp lũy trên gò Bầu. Từ đó nhân dân thường gọi ông là “Chúa Bầu” hoặc “Vua Bầu”. Từ đó các đời sau hùng cứ một vùng ở thành Bầu đều được gọi chung là chúa Bầu.

Và chúa Bầu làm vua vùng Lào Cai, Yên bái, Tuyên Quang được 142 năm thì bị nhà Lê sử tử đó Vũ Công Tuấn cháu nội của Vũ Văn Mật cấu kết với nhà Mạc làm phản. Mặc dù tồn tại cùng thời điểm với chúa Trịnh chúa Nguyễn nhưng chúa Bầu cai quản vùng đất nhỏ hơn nên ít người biết tới. Tương tự như chúa Bầu thì 2 vị chúa Trịnh, Nguyễn mặc dù cai quản phần lãnh thổ lớn hơn nhưng vẫn chịu sự quản lý của vua Lê trên danh nghĩa.

Bằng chứng là Khi Trịnh Kiểm chết, vua Lê Anh Tông trao quyền bính cho Trịnh Cối (con vợ cả của Trịnh Kiểm). Nhưng Trịnh Cối ham mê tửu sắc, ngày càng kiêu ngạo, càn rỡ, các tướng lĩnh không phục.

Tháng 4 năm Canh Ngọ – 1570, các tướng như Lê Cập Đệ, Trịnh Vĩnh Thiệu, Trịnh Bách, Phan Công Tích đem quân theo về với Trịnh Tùng. Trịnh Tùng là con thứ của Trịnh Kiểm với Ngọc Bảo (con gái Nguyễn Kim). Tùng khôi ngô tuấn tú, có tài thao lược, trọng nhân tài nên được tướng sĩ yêu mến.

Trịnh Tùng cùng các tướng sĩ phò giá vua Lê Anh Tông vào thành Vạn Lại, chia quân canh giữ đề phòng Trịnh Cối. Trịnh Cối đích thân đem hơn một vạn quân đến bao vây thành Vạn Lại. Hai bên đánh nhau giằng co bảy ngày, vua Lê Anh Tông đứng ra hoà giải cũng không được.

Cuối cùng Trịnh Cối phải rút quân về Biện Thượng. Được tin anh em họ Trịnh đánh nhau, tháng 8 năm Canh Ngọ – 1570, vua Mạc sai Mạc Kính Điển đem 10 vạn quân và 700 chiến thuyền vào đánh Thanh Hoá. Trịnh Cối lo sợ, vội đem mẹ, vợ con và các thuộc tướng đến hàng nhà Mạc.

Mạc Kính Điển phong cho Cối làm Trung Lương hầu. Vua Lê Anh Tông phong cho Trịnh Tùng làm Trưởng quân công, Tiết chế thuỷ bộ chủ dinh cầm quân đánh Mạc. Tháng 12 năm đó, sau 4 tháng tấn công vào Thanh Hoá không thắng được. Mạc Kính Điển phải rút quân về Bắc.

Trịnh Cối cùng mẹ và vợ con chạy theo quân Mạc. Tương tự như vậy với chúa Nguyễn ở đàng trong thì khi chúa Nguyễn Hoàng vừa mất Vua Lê sai sứ giả vào viếng và truy tặng Nguyễn Hoàng là Cẩn nghi công, vẫn cho Nguyễn Phúc Nguyên làm trấn thủ Thuận – Quảng với hàm Thái bảo, tước Thuỵ quận công.

Nguyễn Phúc Nguyên xưng là Sãi vương và cho rời cung phủ về xã Phúc Yên, huyện Quảng Điền, ngày đêm lo việc chính sự, thu dụng nhân tài. Quan khám lý Trần Đức Hoà tiến cử Đào Duy Từ cho chúa Nguyễn, chúa mừng lắm phong cho Đào Duy Từ tước Lộc kê hầu, chức Nha uý nội tán.

Điều này chứng tỏ mặc dù là chúa nhưng cả 3 vị chúa trên vẫn phải chịu sắc phong của vua Lê và vẫn là quần thần qui phục rưới trướng vua Lê điều này chứng tỏ vua Lê to hơn chúa Trịnh Nguyễn và 2 vị chúa này vẫn phải phục tùng vua Lê mặc dù thực lực họ mạnh hơn vua Lê. Họ không dám chống lại vua Lê vì họ sợ mắc tội làm phản không được dân ủng hộ giống như Hồ Quý Ly.

Đào Duy Từ giúp chúa Nguyễn đắp luỹ Trường Dục luỹ Thầy để phòng ngự, chống nhau với quân Trịnh, Đào Duy Từ còn bày kế sách cho chúa Nguyễn trả lại sắc phong của vua Lê, không chịu nộp thuế cống cho chúa Trịnh.

2. TẠI SAO NGUYỄN HOÀNG KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI LẬP RA TRIỀU NGUYỄN

Như trên tôi đã nói tuy nắm giữ một vùng và thực lực mạnh hơn vua Lê, Nhưng Nguyễn Hoàng không phải là người sáng lập ra nhà Nguyễn vì chúa Nguyễn vẫn chịu sự cai trị của vua Lê trên danh nghĩa, và chúa Nguyễn chỉ xưng chúa chứ không xưng Hoàng đế, chúa Nguyễn chỉ cai quản một vùng chứ không cai quản cả nước.

Khác với Nguyễn Hoàng Nguyễn Ánh cháu 10 đời của ông đánh lại Tây Sơn với mục đích trả thù cho gia tộc nhưng lại là người lập ra nhà Nguyễn vì sau khi đánh bại Tây Sơn ông đã đăng quang Hoàng Đế, cái trị cả nước, và điều đặc biệt là ông không phải phục tùng ai. Lịch sử dù đúng hay sai thì ông cũng là người có công lập triều Nguyễn và là người cõng rắn cắn gà nhà. Ngày nay nhiều kẻ dựa vào công lao mở mang bờ cõi của chín đời chúa để bao biện cho cái ác của 13 đời vua.

Và nói rằng chúa Nguyễn có công thì vua Nguyễn cũng có công. Vua Nguyễn mang tội thì chúa Nguyễn cũng mang tội thì thật nực cười và vô lý đúng không các bạn. Ai có công ta ghi nhận ai có tội ta khiển trách không thể cái kiểu một người làm quan cả họ được nhờ được các bạn nhỉ.

CTV Hoàng Quốc Minh

Từ fanpage Viet Nam War.

Donate Box
Donate

Donate cho tác giả

© Bản quyền 2021, VIET HISTORY