Trấn Ninh đại chiến (1802) - Trận đánh quyết định thiên hạ

Trấn Ninh đại chiến (1802) - Trận đánh quyết định thiên hạ
DocumentObject.png

Xin quyền tác giả

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Enim integer varius faucibus tellus.

Gửi yêu cầu

Trấn Ninh đại chiến (1802) - Trận đánh quyết định thiên hạ

- Tham chiến: Nguyễn Phúc Ánh vs Bùi Thị Xuân.
- Thời gian: 2/1802 - 3/1802
- Địa điểm: Lũy Trấn Ninh, Quảng Bình, Việt Nam.
----
Ngày xưa Trịnh Nguyễn phân tranh trận cuối cùng giải quyết tại đây, thì bây giờ nhà Nguyễn Tây Sơn và Nguyễn Gia Miêu cũng sẽ định đoạt thiên mệnh thuộc về nhà nào tại chốn này.
 
Nhà Nguyễn luôn ở vị trí phòng thủ để chờ quân phương Bắc từ chúa Trịnh cho đến Tây Sơn tấn công. Cả hai bên đều biết ân oán phải được giải quyết ở Trấn Ninh, tại những bức trường thành ngày xưa Đào Duy Từ đã đắp lên, không thể nào khác.
 
Trong các trận đánh lớn, yếu tố quan trọng nhất chính là "TÂM LÝ". Nếu trước đó Tây Sơn kịp dời đô ra Nghệ An, việc mất Phú Xuân chỉ đơn giản là MẤT MỘT TỈNH. Tuy nhiên, Phú Xuân hiện vẫn là kinh đô. Mà chỉ cần nghe MẤT KINH ĐÔ là đủ để hoảng loạn.
 
Vậy nên,
 
Bùi Thị Xuân và Nguyễn Phúc Ánh đã đánh canh bạc cuối cùng. Tại trận này, Xuân lãnh trách nhiệm gánh cả nhà Tây Sơn thay cho Nguyễn Huệ. Xuân biết Ánh đi rất gấp để chiếm được kinh đô nên không đem nhiều lính, nếu thắng sẽ dồn chúa Nguyễn vào cửa tử. Ánh cũng biết khi ông ta thắng, đó sẽ là dấu chấm hết cho nhà Tây Sơn. Cho nên dù rất nguy hiểm, Nguyễn Ánh vẫn quyết định thân chinh ra trận để tăng cường sĩ khí ba quân.
 
Trận epic battle Trấn Ninh đã diễn ra thật sự căng thẳng, quân Tây Sơn ùn ùn tràn về phương Nam. Nguyễn Ánh gồng mình cố sức chống cự. Nếu tâm lý nhà Tây Sơn vẫn vững, gần như chắc chắn toàn quân nhà Nguyễn sẽ tan vỡ và Nguyễn Ánh tử trận tại đây giữa đám loạn quân. Thậm chí dù ra biển vẫn sẽ gặp gió ngược không trở về miền Nam được. Cho nên Bùi Thị Xuân cố sống cố chết để hạ Trấn Ninh.
 
Thế nhưng bất ngờ có tin báo ngoài cửa biển Nhật Lệ rằng: viện binh Nguyễn do Gia Định ngũ hổ Nguyễn Văn Trương kéo tới. Trương thời là tướng Tây Sơn từng đuổi bắt gắt gao chúa Nguyễn Ánh, nhưng tại trận này ông ta sẽ là cứu tinh. Đồng thời, Nguyễn Ánh cũng tìm cách mở đường máu thoát thân.
 
Vua Quang Toản chưa quen mùi chiến trận, liền hoảng sợ bỏ chạy. Bùi Thị Xuân nắm áo kéo lại cũng không được. Tây Sơn binh bại như núi đổ. Đó là khoảnh khắc báo trước ngày nhà Nguyễn thống nhất Việt Nam sắp đến.
 
Bùi Thị Xuân suýt nữa đã thay đổi bánh xe lịch sử, nếu trong trận cuối cùng đó bà sử dụng lính Thuận Quảng trung thành, với tinh thần chiến đấu vững chắc, chứ không phải lính Thanh Nghệ vừa gom vội để quyết đấu cùng chúa Nguyễn Phúc Ánh.
Donate Box
Donate

Donate cho tác giả

Gửi bình luận
Xem tất cả 0 bình luận

Tất cả bình luận

    © Bản quyền 2021, VIET HISTORY