Truyền thuyết bánh chưng bánh giày theo Lĩnh Nam Chích Quái

Truyền thuyết bánh chưng bánh giày theo Lĩnh Nam Chích Quái
DocumentObject.png

Xin quyền tác giả

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Enim integer varius faucibus tellus.

Gửi yêu cầu

Truyền thuyết bánh chưng bánh giày theo Lĩnh Nam Chích Quái

Truyền thuyết bánh chưng bánh giày theo Lĩnh Nam Chích QuáiTruyền thuyết bánh chưng bánh giày – Lĩnh Nam Chích Quái Sau khi Hùng Vương đã phá giặc Ân rồi, trong nước thái bình mới lo việc truyền ngôi cho con, hội hai mươi hai vị Công tử lại mà bảo rằng: Ta muốn truyền ngôi cho đứa nào làm vừa lòng ta là đến kỳ cuối năm biết đem trân am mỹ vị đến dâng cúng Tiên vương để tròn đạo hiếu thì ta sẽ truyền ngôi cho. Các công tử lo đi tìm các vị trân kỳ, hoặc săn bắn, chài lưới, hoặc mua ở chợ, vụ được nhiều của ngon vật lạ không biết bao nhiêu mà kể. Duy có công tử thứ chín tên là Lang Liêu, bà mẹ hàn vi đã lâm bệnh mà quá cố rồi, tả hữu lại ít người nên khó bề toan tính, ngày đêm thao thức ăn ngủ không yên. Truyền thuyết bánh chưng bánh giày theo Lĩnh Nam Chích Quái Hốt nhiên mộng thấy thần nhân bảo rằng: Trong trời đất không có vật gì quý bằng gạo, vì gạo là của để nuôi dân, người ta ăn mãi không chán, không có vật gì đứng trước được; nếu lấy gạo nếp hoặc gói làm hình tròn để tượng trời, hoặc gói làm hình vuông để tượng đất, ở trong làm nhân cho thật ngon, bắt chước hình trạng trời đất bao hàm vạn vật, ngụ ý cái ơn trời đất phát dục vạn vật, như thế thì lòng cha sẽ vui, tôn vị chắc được. Lang Liêu kinh sợ tỉnh dậy, mừng rằng: “Thần minh giúp ta, ta nên bắt chước theo mà làm”. Lang Liêu mới lựa hột nếp nào trắng tinh, hoàn toàn không sứt mẻ thì đem vút đi, để cho ráo rồi lấy lá chuối gói thành hình vuông, bỏ nhân ngon vào giữa, đem nấu đi cho chín, gọi là bánh chưng. Lại lấy nếp nấu xôi đem quết cho thực nhuyễn, nắn làm hình tròn để tượng hình trời, gọi là bánh dày. Đúng kỳ, Vương hội các con lại trưng bày phẩm vật; các con đem dâng không thiếu thức gì, duy chỉ có Lang Liêu đem bánh tròn, bánh vuông đến dâng. Hùng Vương lấy làm lạ hỏi Lang Liêu. Lang Liêu trình bày như lời thần nhân đã bảo. Vương thân hành nếm thử thì thấy vị ngon vừa miệng ăn không chán, phẩm vật của các công tử khác không sao hơn được. Vương khen ngợi giây lát, rồi cho Lang Liêu được giải nhất. Năm hết, Vương dùng bánh ấy dâng lên Tiên Miếu và cung phụng cha mẹ, thiên hạ bắt chước truyền đến bây giờ, lấy tên của Lang Liêu để gọi là Tiết Liêu.

 Hùng Vương truyền ngôi cho Lang Liêu; hai mươi mốt anh em đều giữ các phiên trấn, lập làm bộ đảng, cứ thủ núi sông để làm hiểm cố. Về sau, họ hằng tranh nhau làm trưởng, mỗi người dựng mộc sách để che kín bởi vậy gọi là sách, là trại, là trang, là phường khởi thủy từ đấy vậy. Xem thêm : Lang Liêu được nối ngôi Vua Hùng chỉ với Bánh Chưng Bánh Dày. Vì sao? Lời bình: Truyện bánh chưng tưởng chừng huyền hoặc, nhưng lại tìm thấy được dấu vết từ khảo cổ học, với những hạt lúa nếp, cùng chõ đồ xôi có in dấu lá dong. Những câu chuyện huyền thoại này, là ký ức của dân tộc về một quá khứ xa xôi, lưu truyền xuyên suốt từ thế hệ này qua thế hệ khác, nhờ những vị bô lão, đi qua thời Bắc thuộc, và lưu truyền đến thế hệ chúng ta ngày nay. Đó là một điều hết sức diệu kỳ vậy.

Trích Lĩnh Nam Chích Quái, Bản dịch của Gs. Lê Hữu Mục.

Donate Box
Donate

Donate cho tác giả

© Bản quyền 2021, VIET HISTORY