Y học thời Tây Sơn

Y học thời Tây Sơn
DocumentObject.png

Xin quyền tác giả

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Enim integer varius faucibus tellus.

Gửi yêu cầu

Y học thời Tây Sơn

Vua Quang Trung từng mở Y Lâm Viện (trong đó có Thái Y Thự), Điều Hộ Ty, và cả Nam Dược Cục - Viện nghiên cứu thuốc Nam, giao cho danh y Nguyễn Hoành và các anh em y bác sĩ với nhiệm vụ đi sưu tầm thuốc Nam, tổng cộng được khoảng 500 vị. Đồng thời bài Nam Dược Ca bằng thơ lục bát cũng ra đời.

"Hàng hoá mà người Trung Hoa mua lại của Đàng Trong gồm có vàng, ngà voi, gỗ quí, đường, cau, gỗ đóng tủ, xạ hương, tiêu, cá khô, tổ yến và các loại dược thảo mà họ kiếm được trên núi..."

Quang Trung còn có 2 người đặc biệt làm trong Thái Y Viện. Một người viết cuốn La Khê phương dược, tổng hợp y học thời Tây Sơn, người kia nghiên cứu về bệnh truyền nhiễm, sản phụ khoa và nhi khoa.

Bản thân nhà vua cũng chú ý đến Y Học phương Tây:

"Nguyễn Huệ là một người rất tình cảm. Khi bà vợ cũ của ông đau nặng, ông đã không ngại bọn thầy thuốc Tây Dương mà cho mời một người vào chữa. Người đó tên là Girard. Khi người thầy thuốc này vào thì bà đã mất. Girard đã chứng kiến nỗi đau khổ đến cùng cực của Nguyễn Huệ về việc ông không được mời đến kịp thời"
(Archives des Missions Etrangères, Coch, Vol. 746, p. 361)
Donate Box
Donate

Donate cho tác giả

Gửi bình luận
Xem tất cả 0 bình luận

Tất cả bình luận

    © Bản quyền 2021, VIET HISTORY