YEONSAN-GUN (1476 - 1506) - VỊ BẠO CHÚA KHÉT TIẾNG NHẤT CỦA VƯƠNG TRIỀU JOSEON

YEONSAN-GUN (1476 - 1506) - VỊ BẠO CHÚA KHÉT TIẾNG NHẤT CỦA VƯƠNG TRIỀU JOSEON
DocumentObject.png

Xin quyền tác giả

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Enim integer varius faucibus tellus.

Gửi yêu cầu

YEONSAN-GUN (1476 - 1506) - VỊ BẠO CHÚA KHÉT TIẾNG NHẤT CỦA VƯƠNG TRIỀU JOSEON

Yeonsan-gun (1) là vị vua thứ 10 của Vương triều Joseon. Ông trị vì từ năm 1494 đến năm 1506 và được đánh giá là vị bạo chúa khét tiếng nhất của vương triều này.

Yeonsan-gun, tên thật là Yi Yung (2) - con trai trưởng của vua Seongjong (3) và Phế phi họ Yun (4) - vị Vương hậu bị phế truất đầu tiên trong lịch sử Joseon.
 
Vị Phế phi này được lịch sử ghi chép là có tính hay ghen và thường xuyên xung khắc với mẹ chồng là Đại phi họ Han.
 
Trong một lần ghen tuông, Phế phi vô tình làm vua Seongjong bị thương. Ngày hôm sau, bà bị đuổi khỏi cung và phế là thứ dân. Mặc dù bà đã bị phế, nhưng nhà vua lo sợ sau khi mình băng hà, Phế phi với tư cách mẹ đẻ của vị tân vương sẽ gây ra nhiều điều nguy hại cho xã tắc, vì vậy quyết định ban chết cho bà.
 
Yi Yung lên kế vị sau khi vua Seongjong băng hà vào năm 1494 (sử gọi là Yeonsan-gun). Cho rằng mẹ mình bị hại, ông ra lệnh thực hiện hai cuộc thanh trừng đẫm máu để trả thù những người ông cho là có liên quan, sử Triều Tiên gọi là Mậu Ngọ sĩ hoạ (1498) và Giáp Tí sĩ hoạ (1504).
 
Đỉnh điểm của cuộc trả thù là Yeonsan-gun xông vào nội điện của bà nội (tức Sohye Đại vương đại phi (5)) buông lời hỗn xược, cho rằng chính bà là chủ mưu trong việc phế truất mẹ ông, khiến Đại vương đại phi tức giận và qua đời ngay sau đó.
 
Ngày 2 tháng 9 năm Bính Dần (1506), võ sư Park Won-Jong (6) đã lãnh đạo binh sĩ khởi binh lật đổ ngai vàng. Sau 12 năm trị vì, Yeosan-gun đã mất ngôi và bị lưu đày ở Ganghwado (7), lúc đó ông đang ở tuổi 31.
 
NGUỒN THAM KHẢO
 
 
 
CHÚ THÍCH
 
(1) Yeonsan-gun (燕山君): đọc là Yến Sơn Quân hay Yên Sơn Quân (1494 - 1506);
 
(2) Yi Yung (李㦕): đọc là Lý Long;
 
(3) Seongjong (成宗): đọc là Thành Tông (1469 - 1494);
 
(4) Phế phi họ Yun (廢妃尹氏): đọc là Phế phi Doãn thị (1455 - 1482);
 
(5) Sohye Đại vương đại phi (仁粹大王大妃): đọc là Nhân Tuý Đại vương đại phi (1437 - 1504);
 
(6) Park Won-Jong (朴元宗): đọc là Phác Nguyên Tông (1467 - 1510);
 
(7) Ganghwado (江華島): đọc là Giang Hoa đảo.
Donate Box
Donate

Donate cho tác giả

Gửi bình luận
Xem tất cả 0 bình luận

Tất cả bình luận

    © Bản quyền 2021, VIET HISTORY