Bắc thuộc

Cao Biền trấn yểm nước Việt nhưng bị một vị Thiền sư phá bỏ dễ dàng Thời kỳ cổ đại
Danh tướng Kiều Công Hãn, người hiến kế bày trận trên sông Bạch Đằng Thời kỳ cổ đại
Phùng Hưng đánh hổ, vị tướng huyền thoại trong dòng Sử Việt Thời kỳ cổ đại
Trong thời kỳ ngàn năm Bắc thuộc, xứ Giao Châu nhiều lần chiến loạn với các nước lân bang Thời kỳ cổ đại
Chi tiết về trận Ngô Quyền đánh quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938 Thời kỳ trung đại

5 Item(s)

Show per page
© Bản quyền 2021, VIET HISTORY