Kiểu cũ

Chiến thắng Điện Biên Phủ là sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân kiểu cũ Thời kỳ hiện đại

1 Item

Show per page
© Bản quyền 2021, VIET HISTORY