Nam quốc Sơn hà

Ai là tác giả của bài thơ Nam Quốc Sơn Hà? Có phải Lý Thường Kiệt không? Thời kỳ trung đại
"Tiệt nhiên định phận tại Thiên Thư". Vậy Thiên Thư trong Nam Quốc Sơn Hà là gì? Thời kỳ trung đại

2 Item(s)

Show per page
© Bản quyền 2021, VIET HISTORY