Nhà Ngô

Phùng Hưng đánh hổ và giai thoại giúp Ngô Quyền đánh giặc Thời kỳ trung đại
Loạn 12 sứ quân: từ mầm mống cát cứ đến các thế lực quân phiệt ly khai Thời kỳ trung đại
Trận Bạch Đằng Giang, huyền thoại trong nghệ thuật quân sự Việt Nam Thời kỳ trung đại
Ngô Quyền - Vị tổ trung hưng của nước Việt, vua đứng đầu các vua Thời kỳ trung đại
Ai là người chỉ huy việc đóng cọc trên sông Bạch Đằng năm 938? Thời kỳ trung đại

5 Item(s)

Show per page
© Bản quyền 2021, VIET HISTORY