Tam Quốc

Tóm tắt Tam Quốc Diễn Nghĩa Thời kỳ cổ đại
Yêu mến nhân tài, tại sao Tào Tháo vẫn phải giết người kiệt xuất như Dương Tu ? Thời kỳ trung đại
Cùng muốn phục hưng Hán thất, vì sao Tuân Úc lại bỏ Lưu Bị theo Tào Tháo? Thời kỳ trung đại
Tam Quốc Diễn nghĩa: Khổng Minh đã mắc sai lầm chiến lược khi chọn Khương Duy là người kế nhiệm Thời kỳ trung đại

4 Item(s)

Show per page
© Bản quyền 2021, VIET HISTORY