Chủ đề tỉnh Hà Nam Ninh là cái nôi sản sinh Vua Chúa Việt

Di Tích Lịch Sử

Chú ý, Lưu ý: Chủ đề: Thú vị, rất hay

Viết bài, làm phim, video, Chủ đề: Vua miền Bắc, Vua xứ Sơn Nam nhé. Cảm ơn.

Quan trọng:

Chuyên đề: Vua miền Bắc, Vua xứ Sơn Nam, Việt Nam

Chủ đề: tỉnh Hà Nam Ninh là cái nôi sản sinh Vua Chúa Việt.

Gửi  Báo chí, truyền hình, Wikipedia, nhà xuất bản sách, viết bài này giúp. Cảm ơn.

Lịch sử Vua, Chúa Việt Nam. Quê quán, nơi phát tích của Vua, Chúa, Việt Nam.

Sách in giấy khác sách điện tử, khác internet, khác năm xuất bản, khác năm chỉnh sửa.

Sách viết ở Thế kỷ 1, thế kỷ 2, thế kỷ 3, thế kỷ 8, thế kỷ 9, thế kỷ 10. Sách trước thế kỷ 14, 15, 16, 17, sách trước năm 1977, trước năm 2000, viết:

-Vua Ngô Quyền, người Hà Nội, xứ Đoài. Tổ tiên của Ngô Quyền, người Hà Nội, xứ Đoài, Quận Giao Chỉ. Nguồn gốc của Ngô Quyền là người Hà Nội, xứ Đoài, Giao Chỉ. Cụ tổ của Ngô Quyền, người Hà Nội, xứ Đoài. Ông nội của Ngô Quyền là người Hà Nội, xứ Đoài. Bố của Ngô Quyền là người Hà Nội, xứ Đoài. Mẹ Ngô Quyền là người Hà Nội, xứ Đoài. Miền Bắc.

-Vua Lê Hoàn, người Hà Nam, xứ Sơn Nam. Tổ tiên của Lê Hoàn, người Hà Nam, xứ Sơn Nam. Nguồn gốc của Lê Hoàn là người Hà Nam, xứ Sơn Nam. Cụ tổ của Lê Hoàn, người Hà Nam, xứ Sơn Nam. Ông nội của Lê Hoàn là người Hà Nam, xứ Sơn Nam. Bố của Lê Hoàn là người Hà Nam, xứ Sơn Nam. Mẹ Lê Hoàn người Hà Nam, xứ Sơn Nam. Miền Bắc.

-Vua Lê Lợi, người Hà Nam Ninh, xứ Sơn Nam. Tổ tiên của Lê Lợi, người Hà Nam Ninh, xứ Sơn Nam. Nguồn gốc của Lê Lợi là người Hà Nam Ninh, xứ Sơn Nam. Cụ tổ của Lê Lợi, người Hà Nam Ninh, xứ Sơn Nam. Ông nội của Lê Lợi là người Hà Nam Ninh, xứ Sơn Nam. Bố của Lê Lợi là người Hà Nam Ninh, xứ Sơn Nam. Mẹ Lê Lợi là người Hà Nam Ninh, xứ Sơn Nam. Miền Bắc.

-Chúa Trịnh, người Thăng Long, Hà Nội. Tổ tiên của Chúa Trịnh là người Thăng Long, Hà Nội. Nguồn gốc của Chúa Trịnh là người Thăng Long, Hà Nội. Cụ tổ của Chúa Trịnh là người Thăng Long, Hà Nội. Ông nội của Chúa Trịnh là người Thăng Long, Hà Nội. Bố của Chúa Trịnh là người Thăng Long, Hà Nội. Mẹ Chúa Trịnh là người Thăng Long, Hà Nội. Miền Bắc.

-Chúa Trịnh Kiểm, người Hà Nội. Tổ tiên của Trịnh Kiểm là người Hà Nội. Nguồn gốc của Trịnh Kiểm là người Hà Nội. Cụ tổ của Trịnh Kiểm là người Hà Nội. Ông nội của Trịnh Kiểm là người Hà Nội. Bố của Trịnh Kiểm là người Hà Nội. Mẹ Trịnh Kiểm là người Hà Nội. Miền Bắc.

-Chúa Trịnh Tùng, Người Hà Nội. Tổ tiên của Trịnh Tùng là người Hà Nội. Nguồn gốc của Trịnh Tùng là người Hà Nội. Cụ tổ của Trịnh Tùng là người Hà Nội. Ông nội của Trịnh Tùng là người Hà Nội. Bố của Trịnh Tùng là người Hà Nội. Mẹ Trịnh Tùng là người Hà Nội. Miền Bắc.

-Chúa Nguyễn, người Hà Nam Ninh, xứ Sơn Nam. Tổ tiên của Chúa Nguyễn là người Hà Nam Ninh, xứ Sơn Nam. Nguồn gốc của Chúa Nguyễn là người Hà Nam Ninh, xứ Sơn Nam. Cụ tổ của Chúa Nguyễn là người Hà Nam Ninh, xứ Sơn Nam. Ông nội của Chúa Nguyễn là người Hà Nam Ninh, xứ Sơn Nam. Bố của Chúa Nguyễn là người Hà Nam Ninh, xứ Sơn Nam. Mẹ Chúa Nguyễn là người Hà Nam Ninh, xứ Sơn Nam. Miền Bắc.

-Nguyễn Kim, người Hà Nam Ninh, người xứ Sơn Nam. Tổ tiên của Nguyễn Kim là người Hà Nam Ninh, người xứ Sơn Nam. Nguồn gốc của Nguyễn Kim là người Hà Nam Ninh, người xứ Sơn Nam. Cụ tổ của Nguyễn Kim là người Hà Nam Ninh, người xứ Sơn Nam. Ông nội của Nguyễn Kim là người Hà Nam Ninh, người xứ Sơn Nam. Bố của Nguyễn Kim là người Hà Nam Ninh, người xứ Sơn Nam. Mẹ Nguyễn Kim là người Hà Nam Ninh, người xứ Sơn Nam. Miền Bắc.

-Nguyễn Hoằng Dụ, người Hà Nam Ninh, xứ Sơn Nam. Tổ tiên của Nguyễn Hoằng Dụ là người Hà Nam Ninh, người xứ Sơn Nam. Nguồn gốc của Nguyễn Hoằng Dụ là người Hà Nam Ninh, người xứ Sơn Nam. Cụ tổ của Nguyễn Hoằng Dụ là người Hà Nam Ninh, người xứ Sơn Nam. Ông nội của Nguyễn Hoằng Dụ là người Hà Nam Ninh, người xứ Sơn Nam. Bố của Nguyễn Hoằng Dụ là người Hà Nam Ninh, người xứ Sơn Nam. Mẹ Nguyễn Hoằng Dụ là người Hà Nam Ninh, người xứ Sơn Nam. Miền Bắc.

-Nguyễn Hoàng, người Hà Nam Ninh, xứ Sơn Nam. Tổ tiên của Nguyễn Hoàng là người Hà Nam Ninh, người xứ Sơn Nam. Nguồn gốc của Nguyễn Hoàng là người Hà Nam Ninh, người xứ Sơn Nam. Cụ tổ của Nguyễn Hoàng là người Hà Nam Ninh, người xứ Sơn Nam. Ông nội của Nguyễn Hoàng là người Hà Nam Ninh, người xứ Sơn Nam. Bố của Nguyễn Hoàng là người Hà Nam Ninh, người xứ Sơn Nam. Mẹ Nguyễn Hoàng là người Hà Nam Ninh, người xứ Sơn Nam. Miền Bắc.

-Bà Triệu, người Hà Nội, Mê Linh, Vĩnh Phúc, Hà Nội. Tổ tiên của Bà Triệu là người Hà Nội, Mê Linh, Vĩnh Phúc, Hà Nội. Nguồn gốc của Bà Triệu là người Hà Nội, Mê Linh, Vĩnh Phúc, Hà Nội. Cụ tổ của Bà Triệu là người Hà Nội, Mê Linh, Vĩnh Phúc, Hà Nội. Ông nội của Bà Triệu là người Hà Nội, Mê Linh, Vĩnh Phúc, Hà Nội. Bố của Bà Triệu là người Hà Nội, Mê Linh, Vĩnh Phúc, Hà Nội. Mẹ Bà Triệu là người Hà Nội, Mê Linh, Vĩnh Phúc, Hà Nội. Miền Bắc.

-Mai An Tiêm, người Mê Linh, Vĩnh Phúc, tỉnh Hà Nội. Tổ tiên của Mai An Tiêm là người Hà Nội, Mê Linh, Vĩnh Phúc, tỉnh Hà Nội. Nguồn gốc của Mai An Tiêm là người Hà Nội, Mê Linh, Vĩnh Phúc, tỉnh Hà Nội. Cụ tổ của Mai An Tiêm là người Hà Nội, Mê Linh, Vĩnh Phúc, tỉnh Hà Nội. Ông nội của Mai An Tiêm là người Hà Nội, Mê Linh, Vĩnh Phúc, tỉnh Hà Nội. Bố của Mai An Tiêm là người Hà Nội, Mê Linh, Vĩnh Phúc, tỉnh Hà Nội. Mẹ Mai An Tiêm là người Hà Nội, Mê Linh, Vĩnh Phúc, tỉnh Hà Nội. Miền Bắc.

-Người xưa có câu: Vua miền Bắc, Vua xứ Sơn Nam.

-Miền Bắc là tất cả các tỉnh từ tỉnh Hà Giang đến tỉnh Ninh Bình, Hoà Bình. Tất cả Vua, Chúa là người miền Bắc Việt Nam.

-Thanh Hoá là tỉnh miền Trung Việt Nam.

-Không viết người Thanh Hoá, không viết quê quán Thanh Hoá. Vua, Chúa không phải người Thanh Hoá. Không phải người Ái Châu.

-Sách sau năm 2002, viết, chỉnh sửa, chỉnh sửa năm, viết Vua, Chúa là ở Thanh Hoá là sai. Tên địa danh không phải ở Thanh Hoá, Vua không ở Thanh Hoá, Vua không phải người Thanh Hoá.

-Người xưa có câu: Vua miền Bắc, Vua xứ Sơn Nam

-Câu nói: Vua xứ Thanh, Thần xứ Nghệ là câu nói bị sửa và câu nói này xuất hiện trên internet từ năm 2012, 2013. Và dân Thanh Hoá chỉnh sửa, viết sai. Câu nói này không đúng. Vua xứ Thanh, thần xứ Nghệ là viết sai, từ ngữ không đúng, bị chỉnh sửa, bịa đặt.

-Câu nói: Vì sao Thanh Hóa là cái nôi sản sinh Vua Chúa Việt là lừa đảo, bịa đặt. Bịa đặt, từ nhiều năm 2002, 2004, 2005, 2009, 2010, khi chỉnh sửa sách, báo chí.

-Câu nói: Vua xứ Thanh Thần xứ Nghệ là lừa đảo, bịa đặt. Bịa đặt, từ nhiều năm 2002, 2004, 2005, 2009, 2010, khi chỉnh sửa sách, báo chí.

-Câu nói: Thanh cậy thế Nghệ cậy Thần là lừa đảo, bịa đặt. Bịa đặt, từ nhiều năm 2002, 2004, 2005, 2009, 2010, khi chỉnh sửa sách, báo chí.

-Sách viết, chỉnh sửa, chỉnh sửa năm xuất bản là sai, viết Vua là người Thanh Hoá là sai, không đúng. Sách viết từ năm 2002, sau năm 2003, viết quê quán Thanh Hóa là sai, không là Thanh Hóa, quê quán không là Thanh Hóa, không Thanh Hóa. Bị chỉnh sửa quê quán của Vua. Thêm từ ngữ, thêm chữ, bớt chữ.

-Đã bị gõ, chỉnh sửa ghi là Thanh hoá là không đúng. vì vậy, không nên ghi tên Thanh hoá, Trịnh Kiểm không phải người Thanh hoá. đây là dân Thanh hoá tự nhận, nhưng không đúng. Thế kỷ 20, 21 đặt tên phố, tên xã chỉ là đặt tên danh nhân, ở đâu cũng có tên, nhưng không phải nơi sinh ra. Trịnh Kiểm là người miền Bắc Việt Nam. các sách, báo điện tử đọc thông tin trên internet từ năm 2004, 2005, 2006 về sau viết quê quán Thanh hoá là sai. Kinh thành Thăng Long, vùng ven ngoại thành Thăng Long, Hà Nội, có nhiều người họ Trịnh. Nguồn gốc, tổ tiên họ Trịnh rất nhiều.

-Sách in giấy khác sách điện tử, internet, khác năm xuất bản. sách in giấy thế kỷ 15, 16, trước năm 2000, không viết quê quán Thanh Hoá, chỉ viết tên địa danh nơi bố mẹ sinh sống, Lê Lợi sinh ra. Tên địa danh không phải là Thanh Hoá. sách điện tử, internet sau năm 2002, đã bị gõ, chỉnh sửa ghi là Thanh Hoá, Lam sơn, Lam Giang là không đúng. vì vậy, không nên ghi tên Thanh Hoá, Lê Lợi không phải người Thanh Hoá. đây là dân Thanh Hoá tự nhận, nhưng không đúng. Thế kỷ 20, 21 đặt tên phố, tên xã chỉ là đặt tên danh nhân, ở đâu cũng có tên, nhưng không phải nơi sinh ra. Lê Lợi là người miền Bắc Việt nam, các sách, báo điện tử đọc thông tin trên internet từ năm 2004, 2005, 2006 về sau viết quê quán Lam Sơn Thanh Hoá là sai, Lam Giang khác Lam Sơn.