Để chiến thắng trận ‘Điện Biên Phủ trên không” 1972, Việt Nam đã chuẩn bị 10 năm

Việt Nam là nước duy nhất bắn hạ được pháo đài bay B52 của Mỹ, không những thế, Việt Nam … Đọc tiếp Để chiến thắng trận ‘Điện Biên Phủ trên không” 1972, Việt Nam đã chuẩn bị 10 năm